Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 257
W tym miesiącu: 1142
Wszystkich: 1407983

Dla Kogo?

 

O pożyczkę ubiegać się mogą firmy z sektora Mikro, Małych, Średnich oraz Dużych Przedsiębiorców. Instrument finansowy w postaci Pożyczki ma na celu wspieranie przedsiębiorców, którzy planują prowadzić inwestycje lub takie inwestycje prowadzą na terenie Województwa Śląskiego oraz wspieranie inwestycji realizowanych przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa na terenie całego kraju


Na jaki cel?

 

Pożyczki mogą być udzielane na przedsięwzięcia:

  • podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw
  • związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa
  • polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych
  • polegające na tworzeniu nowych miejsc pracy
  • podejmowane w celu wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
  • refinansowanie zobowiązań

realizujące inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.


Ile?

 

Minimalna wysokość pożyczki 100 tys. zł

Maksymalna wysokość pożyczki 5 mln zł

 

Szczegółowe warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla Mikro, Małych, Średnich oraz Dużych Przedsiębiorców, zasady oceny wniosków, zasady zawierania umów, przyjmowania prawnych zabezpieczeń, wypłaty, wykorzystania, spłaty i rozliczania pożyczek oraz sprawozdawczości i monitoringu przedsięwzięć współfinansowanych pożyczką określa Regulamin udzielania pożyczek przez Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie

 

 

Kontakt

Małgorzata Bartnik
Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu
tel.: +48 34 363 91 83
tel. kom.: +48 698 386 956
e-mail: malgorzata.bartnik@rfgsa.pl

 

 

Dokumenty:


Regulamin:

Regulamin udzielania pożyczek

   

pdf

Tabela opłat i prowizji  

  pdf

Wykaz dokumentów formalno - prawnych wnioskodawcy

  pdf
Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku o pożyczkę
dla wnioskodawcy prowadzącego księgi rachunkowe
  pdf
Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku o pożyczkę
dla wnioskodawcy prowadzącego rachunkowość w formie uproszczonej
  pdf
     

Formularze:

Wzór wniosku o udzielenie pożyczki

  pdf

Wzór biznes planu

  pdf 

Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów

  pdf 

Wzór oświadczenia o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy

  pdf 

Wzór oświadczenia o sytuacji ekonomicznej poręczyciela

  pdf 

Wzór upoważnienia do pozyskania informacji z BIG InfoMonitor S.A.
oraz podobnych instytucji na temat sytuacji wnioskodawcy/poręczyciela                       

  pdf 

Wzór zaświadczenia o dochodach

  pdf 
     

Dokumentacja prawna:

Wzór umowy pożyczki

     

pdf

Wzór harmonogramu spłaty pożyczki

  pdf

Wzór wezwania do zapłaty

  pdf

Wzór weksla wystawionego przez osobę fizyczną

  pdf

Wzór deklaracji wekslowej od osoby fizycznej

  pdf 

Wzór weksla wystawionego przez osobę prawną

  pdf

Wzór deklaracji wekslowej od osoby prawnej

  pdf 

Wzór oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

  pdf 

Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 1
Kodeksu Postępowania Cywilnego

  pdf

Wzór umowy cesji z umowy ubezpieczenia

  pdf

Wzór umowy cesji wierzytelności

  pdf 

Wzór umowy poręczenia

  pdf

Wzór umowy ustanowienia zastawu rejestrowego

  pdf

Wzór umowy zastawu zwykłego

  pdf
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET