Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 331
W tym miesiącu: 4265
Wszystkich: 1187309

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, jako podmiot w 100% należący do Skarbu Państwa, planuje przystąpienie do realizacji inwestycji w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Planowanym miejscem inwestycji są tereny położone w Częstochowie w dzielnicy Grabówka, przy ul. Wiolinowej, o łącznej powierzchni 5.6217 ha. Nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa. Zostały one przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 28 września 2018 r. na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wcześniej nieruchomościami tymi w imieniu Skarbu Państwa zarządzał Prezydent Miasta Częstochowy.

Zamierzenie  inwestycyjne  polega  na  budowie  w  ramach  programu  „Mieszkanie Plus”  łącznie 616 mieszkań, usytuowanych w ośmiu czterokondygnacyjnych, podpiwniczonych budynkach wielorodzinnych (inwestycja może być realizowana wieloetapowo). W obiektach przewidziano również powierzchnie usługowe i komercyjne. Na terenie osiedla planowane są place zabaw i miejsca rekreacji. Spowoduje to powstanie w pełni funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Celem usprawnienia komunikacji indywidualnej na osiedlu, koncepcja urbanistyczna obejmuje pełne zabezpieczenie mieszkańców w miejsca parkingowe.  Przewiduje   się   również   kompleksowe   działania   zmierzające   do   poprawy   komunikacji   publicznej   na   osiedlu.  Zgodnie  z  zamierzeniem  Spółka  będzie  dążyć  do  zachowania jak największej powierzchni zadrzewień oraz stosowania rozwiązań proekologicznych, m in. takich jak podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, racjonalna gospodarka odpadami oraz ściekami, itp.

Dla tak zdefiniowanego zamierzenia inwestycyjnego uzyskano w dn. 19.09.2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiolinowej w Częstochowie”. Spółka aktualnie jest w trakcie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy ulicy Wiolinowej, po stronie zachodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie ww. działek znajdują się dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, co w świetle obowiązujących przepisów oznacza gwarancję otrzymania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W toku procedury administracyjnej zmierzającej do wydania decyzji, przedstawiciele RFG S.A. na posiedzeniu Rady Dzielnicy Grabówka, które odbyło się w sierpniu 2018 r. prezentowali koncepcję zainteresowanym stronom. Planowane zamierzenie inwestycyjne spotkało się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, co zostało potwierdzone w formie uchwały Rady Dzielnicy.

Działania Spółki skierowano również w stronę organizacji zabezpieczenia finansowego inwestycji. Przeprowadzono rozpoznanie możliwości pozyskania środków od podmiotów państwowych zaangażowanych w program „Mieszkanie Plus”. W wyniku tych działań RFG S.A. w dniu 20 października 2016 podpisała list intencyjny ze spółką Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A., dotyczący współpracy przy realizacji programu „Mieszkanie Plus”.

Powyższe działania potwierdzają wolę uczestnictwa Spółki Skarbu Państwa RFG S.A w rządowym programie „Mieszkanie Plus”, zgodnie z wymogami ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET