Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 341
W tym miesiącu: 9441
Wszystkich: 988983

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż składników aktywów trwałych.

Przedmiotem przetargu są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 28 w obrębie 266, o powierzchni 1,4488 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy Al. Pokoju, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00145652/5,
Cena wywoławcza: 774 900,00 zł brutto
Wysokość wadium: 77 490,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 7 749,00 zł brutto

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 29 w obrębie 266, o powierzchni 1,8058 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Brzegowej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy  w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00145652/5,
Cena wywoławcza: 1 022 130,00 zł brutto
Wysokość wadium: 102 213,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 10 222,00 zł brutto

3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 62 w obrębie 265, o powierzchni 4,4484 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy Al. Pokoju, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00145652/5,
Cena wywoławcza: 2 380 050,00 zł brutto
Wysokość wadium: 238 005,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 23 801,00 zł brutto

4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki nr 9/11 i 9/14 w obrębie 302, o łącznej powierzchni 1,9624 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00081824/5,
Cena wywoławcza: 551 040,00 zł brutto
Wysokość wadium: 55 104,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 5 511,00 zł brutto

5. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 9/29 w obrębie 302, o powierzchni 0,9035 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00081824/5,
Cena wywoławcza: 301 350,00 zł brutto
Wysokość wadium: 30 135,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 3 014,00 zł brutto

6. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 9/4 w obrębie 302, o powierzchni 1,3640 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00081824/5,
Cena wywoławcza: 586 300,41 zł brutto
Wysokość wadium: 58 630,04 zł brutto
Postąpienie wynosi: 5 863,00 zł brutto

7. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, stanowiącej działkę nr 24/3 w obrębie 269, o powierzchni 0,2510 ha, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00087769/3,
Cena wywoławcza: 842 000,00 zł brutto
Wysokość wadium: 84 200,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 8 420,00 zł brutto

8. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Bałtyckie Marzenie”, zlokalizowanej w Łebie przy ul. Nadmorskiej 14, stanowiącej działkę nr 93, obręb 2, o powierzchni 1,8172 ha oraz prawo własności posadowionych na niej budynków i budowli, wchodzących w skład Ośrodka Wypoczynkowego „Bałtyckie Marzenie”, dla których Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1L/00012385/2 wraz ze środkami trwałymi i wyposażeniem.
Cena wywoławcza: 10 089 431,88 zł brutto
Wysokość wadium: 1 008 943,19 zł brutto
Postąpienie wynosi: 100 895,00 zł brutto

9. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 2/274 w obrębie 302, o powierzchni 1,1305 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy Al. Pokoju, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00096558/7,
Cena wywoławcza: 352 600,41 zł brutto
Wysokość wadium: 35 260,04 zł brutto
Postąpienie wynosi: 3 527,00 zł brutto

10. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Częstochowie przy Al. Pokoju, stanowiącej działkę nr 10/92 w obrębie 302, o powierzchni 2,3367 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00096558/7,
Cena wywoławcza: 1 400 000,00 zł brutto
Wysokość wadium: 140 000,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 14 000,00 zł brutto

11. prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości obejmującej działki oznaczone numerami 802/2, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814/2, 815/2, 786/3, 788/3, 789/5, 790/5, 791/4, 792/4, 793/2, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800/3, 941/5, 941/7, 942/3, 943/2, 944/3, 945/4, 946, 947, 948, 949, 950/4, 951/3, 952/3, 953/3, 954/3, 955/5, 957/1, 958/2, 959, 960, 961, 962/2, 964/1, 965/1, 966/1, 967/1, 968/1, 807/1, 807/2, 963/3, 963/4 o łącznej powierzchni 3,8662 ha, położonej w miejscowości Jastrząb koło Poraja przy ul. Zielonej wraz z prawem własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli, dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00064821/9 oraz środki trwałe i składniki wyposażenia ujęte w ewidencji pozabilansowej,
Cena wywoławcza: 1 784 743,10 zł brutto
Wysokość wadium: 178 474,31 zł brutto
Postąpienie wynosi: 17 848,00 zł brutto

12. prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości obejmującej działki oznaczone numerami 1187/1, 1188/1, 1189/1, 1190/1, 1191/1, 1192/1, 1193/1, 1194/1, 1195/1, 1196/1, 1197/1, 1198/1, 1199/1, 1200/3, 1200/5, 1201/1, 1202/1, 1203/1, 1204/1, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1279/19, 1279/21, 1280/8, 1280/10, 1281/8, 1281/10, 1282/8, 1282/11, 1283/15, 817/1, 818/1, 819/1, 820/1, 821/1, 822/1, 823/1, 824/1, 825/1, 826/3, 826/5 o łącznej powierzchni 3,2585 ha, położonej w miejscowości Jastrząb koło Poraja przy ul. Zielonej oraz prawo własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli oraz środki trwałe trwale związane z gruntem (oczyszczalnia BIOKON), dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00064821/9 oraz pozostałe środki trwałe,
Cena wywoławcza: 1 346 402,04 zł brutto
Wysokość wadium: 134 640,20 zł brutto
Postąpienie wynosi: 13 465,00 zł brutto

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 10:00, w dniu 28 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki
nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A.
w terminie do dnia 27 listopada 2012 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg
o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające
z przybicia oraz wadium.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).
Nieruchomości i ruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Kulej – Rychter w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
regulamin.pdf pdf 3,56 MB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET