Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 318
W tym miesiącu: 1043
Wszystkich: 1305445

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, oferuje do sprzedaży:

Kontener samonośny (1szt.), rok produkcji 2009, cena wywoławcza wynosi 9400 zł netto oraz zaprasza do składania ofert jego zakupu.

Pisemne oferty zakupu wymienionego składnika należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 31 grudnia 2012 roku do godziny 11.00 w siedzibie spółki pod adresem: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie S.A., Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem na kopercie „Zakup - Kontener samonośny - nie otwierać”. Oferta złożona bez powyższego napisu lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie zostanie przyjęta. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje czas doręczenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  02 stycznia 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, pod adresem: Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa.

Złożona oferta będzie wiązać do dnia rozstrzygnięcia.

Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy,
2. nazwę środka trwałego,
3. oferowaną cenę za składnik,
4. datę sporządzenia oferty i podpis,
5. oświadczenia oferenta o zapoznaniu się i akceptacji przedstawionego stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.


Do podanej ceny należy doliczyć podatek 23% VAT.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentacji i złożona w oryginale.
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę za dany środek trwały, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania ofertowego w formie licytacji ustnej.

Kontener można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie przy Al. Pokoju 44.

Dodatkowych informacji udziela Pan Włodzimierz Krawczyk - pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 31.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. 2007 nr, poz. 177 z póź. zm.) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET