Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 65
W tym miesiącu: 65
Wszystkich: 1432652

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki:  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Aleja Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100887 (dalej: „Sprzedający”),  działając w swoim imieniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 21 500 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy pięciuset) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie, ul. Pokoju  44, 42-200 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126327 (dalej: „Spółka”).

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług pomocy doraźnej w nagłych zachorowaniach,  usług w zakresie profilaktycznej opieki medycznej i rehabilitacji. 

Wszystkim zainteresowanym, którzy po zgłoszeniu się do PKF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Doradca”) lub Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie, w dniach roboczych od 5 lutego 2013 roku do 6 marca 2013 roku w godz. 10.00-15.00, po przedstawieniu odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli  Oferenta dokumentu pn. „Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie” (dalej: „Memorandum”), zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze oferty wstępnej.

Zgłoszenie zainteresowania uzyskania Memorandum należy kierować do: PKF Capital Sp. z o.o., ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa (tel: +48 22 495 76 00; fax: +48 22 495 76 06) - osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Pan Jarosław Pietraszko jaroslaw.pietraszko@pkfcapital.pl  i Pan Piotr Urbański piotr.urbanski@pkfcapital.pl lub Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., Aleja Pokoju 44, 42-202 Częstochowa  (tel. +48 34 363 91 83, fax. +48 34 363 91 85) - osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Pani Agnieszka Pasieka  agnieszka.pasieka@rfgsa.pl i Pani Anna Hadryś anna.hadrys@rfgsa.pl.

Uprzejmie prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z w/w osobami przed odbiorem Memorandum w celu umówienia się na określoną godzinę, uzyskania „Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności”.

Koszt Memorandum wynosi 100 (słownie: sto) złotych i w chwili jego odbioru należy posiadać potwierdzenie wpłaty ww. kwoty na konto RFG S.A. prowadzone w banku BNP Paribas Polska S.A. Oddział w Częstochowie o numerze 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 lub pokwitowanie wpłaty dokonanej w kasie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.

Pisemne oferty wstępne należy składać w siedzibie Doradcy lub Sprzedającego w terminie do dnia 8 marca 2013 roku do godz. 15.00 czasu warszawskiego oraz w tym samym terminie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zarzad@rfgsa.pl i na adres Doradcy: jaroslaw.pietraszko@pkfcapital.pl i piotr.urbanski@pkfcapital.pl.

 

Na kopercie należy umieścić napis:

„Oferta wstępna na zakup Udziałów spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o.”  z dopiskiem „nie otwierać”.

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. poinformuje każdy z podmiotów, który złoży ofertę wstępną, o rezultacie jej rozpatrzenia na piśmie, do dnia 22 marca 2013 roku.

 

Szczegółowa struktura oferty wstępnej oraz opis całości procesu sprzedaży zawarty jest w dokumencie „Procedura sprzedaży udziałów w Spółce”, który stanowi załącznik do Memorandum oraz jest dostępny na stronie internetowej www.rfgsa.pl.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Procedura sprzedaży udziałów NZOZ CM Amicus Sp. z o.o..pdf pdf 170,71 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET