Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 50
W tym miesiącu: 3807
Wszystkich: 1324489

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa oferuje do sprzedaży następujące składniki aktywów trwałych:

Lp.    Nazwa                                                       Cena netto          Cena brutto
1.     Rusztowanie jezdne ra 330                             989,00 zł           1 216,47 zł
2.     Kontener samonośny                                   9 100,00 zł         11 193,00 zł
3.     Aparat cyfrowy Kodak CX4300                             1,00 zł                 1,23 zł
4.     Odkurzacz Zelmer Aquario                                 50,00 zł               61,50 zł
5.     Drukarka HP LJ 5550 Color                              810,00 zł             996,30 zł
6.     Agregat prądotwórczy Sinemaster IG6000      1 561,00 zł           1 920,03 zł
7.     Zestaw Vario Flex - aparat tynkarski Flex WST
        700W oraz odkurzacz budowlany Flex S4       1 658,00 zł           2 039,34 zł
8.     Pilarka stołowa Metabo UK290                        800,00 zł              984,00 zł
9.     Młotowiertarka Makita HR4011C                      450,00 zł              553,50 zł
10.    Wiertarka-młot Metabo UHE28 Multi               200,00 zł              246,00 zł
11.    Młot udarowy Ferm FBH-1100KD                    100,00 zł              123,00 zł
12.    Kosa spalinowa Stihl FS 400                          500,00 zł              615,00 zł
13.    Szlifierka dwutarczowa Proma BKL-1500          100,00 zł              123,00 zł
14.    Młotowiertarka Sparky BPR 261E  - niesprawna    1,00 zł                 1,23 zł
15.    Krajarka ADAST Maxima MM                        1 132,00 zł          1 392,36 zł
16.    Zszywarka ZD 2D                                         825,00 zł          1 014,75 zł
17.    Krajarka ręczna                                            600,00 zł             738,00 zł
18.    Nożyce do blach Erdi                                   188,00 zł              231,24 zł
19.    UPS – Mustek                                               25,00 zł               30,75 zł
20.    Piła tarczowa Black Decker CD601                  350,00 zł              430,50 zł
21.    Myjka ciśnieniowa                                        100,00 zł              123,00 zł
22.    Kamera JVC GZ-MG155E                            1 000,00 zł           1 230,00 zł
23.    Powielacz Offset Roamer  - niesprawny             20,00 zł               24,60 zł
24.    Kopiarki Canon niesprawne szt. 2                     50,00 zł               61,50 zł

Ceny podane w ogłoszeniu są cenami minimalnymi.
Pisemne oferty zakupu dotyczące wyżej wymienionych środków trwałych należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 16 września 2013 roku do godziny 12.00 w siedzibie Spółki pod adresem: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem na kopercie „Zakup  środków trwałych – nie otwierać”. Oferta złożona bez powyższego napisu lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie zostanie przyjęta. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data doręczenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2013 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, pod adresem: Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa.

Złożona oferta będzie wiązać do dnia rozstrzygnięcia.

Oferta powinna zawierać:
• imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy,
• nazwę środka trwałego, z określeniem jego numeru pozycji w wykazie,
• oferowaną cenę za poszczególne składniki,
• datę sporządzenia oferty i podpis,
• oświadczenia oferenta o zapoznaniu się i akceptacji przedstawionego stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży,

Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentacji i złożona w oryginale.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę za dany środek trwały, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania ofertowego w formie licytacji ustnej.

Środki trwałe można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie przy Al. Pokoju 44. Dodatkowych informacji udziela Pan Włodzimierz Krawczyk pod numerem tel. 34 363 91 83 wew. 31.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego w każdym czasie, bez podania przyczyn.  

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET