Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 478
W tym miesiącu: 12841
Wszystkich: 1214576

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42 – 202 Częstochowa ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż składnika majątku trwałego

Przedmiotem przetargu jest prawo własności ruchomości przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, adres: 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483, tj. prawo własności pojazdu:

 

Samochód osobowy SKODA SUPERB II Sedan Ambition 2.0 Manual, nr rejestracyjny SC6113G, rok produkcji 2010.

 

Cena wywoławcza wynosi: 50 000,00 zł brutto (zwolniony z podatku VAT).

Wadium wynosi: 5 000,00 zł brutto.

Postąpienie wynosi: 500,00 zł brutto.

 

Przetarg Ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się 14 listopada 2013 roku o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 13 listopada 2013 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania umowy nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Oględzin przedmiotu przetargu oraz zapoznanie się z Regulaminem Przetargu można dokonać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., przy Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa. Dodatkowych informacji udziela p. Włodzimierz Krawczyk w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 31.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji  (Dz. U. 2007 nr 27, poz. 177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin.pdf pdf 476,05 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET