Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 17
W tym miesiącu: 3774
Wszystkich: 1324456

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa

OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samochodów służbowych

 

Przedmiotem postępowania są:

- samochód cięż. CITROEN JUMPER nr rej. SC 9398A, rok prod. 2008, cena wyw.  60.900,00 zł (1 szt.),

- samochód cięż. CITROEN JUMPER nr rej. SC 9128A, rok prod. 2008, cena wyw.  61.500,00 zł (1 szt.),

- samochód cięż. CITROEN JUMPER nr rej. SC 9129A, rok prod. 2008, cena wyw.62.400,00 zł (1 szt.),

- samochód osob. CITROEN BERLINGO nr rej. SC 97819 rok prod. 2007 cena wyw.  22.700,00 zł (1 szt.).

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji rozpocznie się o godzinie 10:00 w dniu 13 października 2010 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment AB.

 

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Fortis  Bank Polska S.A. w terminie do 12 października 2010 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy
w terminie ustalonym przez Sprzedającego. Postąpienie w licytacji  wynosi 1 % ceny wywoławczej.

 

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty  ceny nabycia  w ciągu 7 dni od daty przetargu na konto Sprzedającego jako warunek wydania przedmiotów przetargu. Jeśli  cena  nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego  w tym terminie , nabywca traci prawa wynikające  z przybicia oraz wadium.

 

Oględzin oraz zapoznania z Regulaminem Przetargu można dokonać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie. Dodatkowych informacji udziela p. Andrzej Nowak, tel. 34 363 91 83 wew. 31.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez Spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Jednocześnie poucza się, iż zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Ponadto poucza się o  treści § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym nabywca, który po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 21 września 2010 roku.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET