Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 440
W tym miesiącu: 12803
Wszystkich: 1214538

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, ogłasza PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości


1. Nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Wypoczynkowym „Bałtyckie Marzenie”, zlokalizowana w Łebie przy ulicy Nadmorskiej 14, gmina Łeba, powiat lęborski, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 93 w obrębie 2, wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW SL1L/00012385/2. W skład zabudowy wchodzi pięć pawilonów mieszkalnych, budynek administracyjno – socjalny, budynek magazynowy oraz domki campingowe. Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 1,8172 ha.

Cena wywoławcza: 11 700 000,00 zł.

Wysokość wadium: 1 170 000,00 zł.

Postąpienie wynosi 120 000,00 zł.

2. Nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nadmorski Raj”, zlokalizowana w Sianożętach przy ulicy Lotniczej 38, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 162/21 w obrębie Sianożęty 28, wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków

i budowli, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW KO1L/00006964/2. W skład zabudowy wchodzą dwa pawilony hotelowe, budynek administracyjno – socjalny, domek letniskowy. Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 1,5275 ha.

Cena wywoławcza: 7 100 000,00 zł.

Wysokość wadium: 710 000,00 zł.

Postąpienie wynosi 71 000,00 zł.

3. Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w Częstochowie przy ulicy Kucelińskiej nr 32/36, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 9/4, obręb 302, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00081824/5. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 1,3640 ha.

Cena wywoławcza: 670 000,00 zł.

Wysokość wadium: 67 000,00 zł.

Postąpienie wynosi 7 000,00 zł.

4. Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w Częstochowie przy ulicy Kucelińskiej nr 24, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 9/29, obręb 302, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00081824/5. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 0,9035 ha.

Cena wywoławcza: 295 000,00 zł.

Wysokość wadium: 29 500,00 zł.

Postąpienie wynosi 3 000,00.

5. Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w Częstochowie przy ulicy Kucelińskiej nr 26, stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 9/11, 9/14, obręb 302, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00081824/5. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 1,9624 ha

Cena wywoławcza: 483 000,00 zł.

Wysokość wadium: 48 300,00 zł.

Postąpienie wynosi 5 000,00 zł.

6. Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w Częstochowie przy Alei Pokoju, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 28, obręb 266, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00145652/5. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 1,4488 ha.

Cena wywoławcza: 533 000,00 zł.

Wysokość wadium: 53 300,00 zł.

Postąpienie wynosi 5 500,00 zł.

7. Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w Częstochowie przy ul. Brzegowej

nr 62/78, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 29, obręb 266, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00145652/5. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 1,8058 ha.

Cena wywoławcza: 702 000,00 zł.

Wysokość wadium: 70 200,00 zł.

Postąpienie wynosi 7 100,00 zł.

8. Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w Częstochowie przy Alei Pokoju, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 62, obręb 265, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00145652/5. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 4,4484 ha.

Cena wywoławcza: 1 820 000,00 zł.

Wysokość wadium: 182 000,00 zł.

Postąpienie wynosi 18 500,00 zł.

9. Nieruchomość zabudowana, zlokalizowana w Częstochowie przy ulicy Brzegowej nr 30/60, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 63, obręb 265, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00145652/5. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 7,5755 ha.

Cena wywoławcza: 9 000 000,00 zł.

Wysokość wadium: 900 000,00 zł.

Postąpienie wynosi 90 000,00 zł.

10. Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w Częstochowie w rejonie Alei Pokoju, stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 2/274, obręb 302, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00096558/7. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 1,1305 ha.

Cena wywoławcza: 416 000,00 zł.

Wysokość wadium: 41 600,00 zł.

Postąpienie wynosi 4 500,00 zł.

11. Część nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Częstochowie przy Alei Pokoju, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 10/15, obręb 302, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00096558/7. Powierzchnia części nieruchomości wynosi 1,4247 ha.

Cena wywoławcza: 721 875,00 zł.

Wysokość wadium: 72 187,50 zł.

Postąpienie wynosi 7 300,00 zł.

12. Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w Częstochowie przy ulicy Wielkopiecowej, stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 2/245, 2/252, 2/335, 2/332, 2/334, 2/333, 2/337, 2/354, 2/355, 2/140, 2/176, 10/16, obręb 302, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00130099/2. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 16,3449 ha.

Cena wywoławcza: 6 500 000,00 zł.

Wysokość wadium: 650 000,00 zł.

Postąpienie wynosi 65 000,00 zł.

 

Powyższe ceny wywoławcze we wszystkich przypadkach nie zawierają podatku VAT.


 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 10:00 w dniu 4 października 2010 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment AB.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Fortis Bank Polska S.A. w terminie do 1 października 2010 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o obowiązku uiszczenia ceny nabycia w terminie 14 dni od daty przetargu, a ponadto o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie 14 dni od daty przetargu nie uiści ceny nabycia tj. cena nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który po zawarciu umowy, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenie do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Angełow w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/360 84 00.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez Spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w prasie ogólnopolskiej w dniach: 6 września 2010 roku (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz 7 września 2010 roku (Gazeta Wyborcza).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET