Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 283
W tym miesiącu: 1008
Wszystkich: 1305410

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00001000887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483, tel. +48 34 363 91 83; fax. +48 34 363 91 85  oferuje do sprzedaży następujące środki trwałe:                
Nazwa urządzenia                                                                           Cena
1. Ploter tnący MIMAKI CG-160 FXII                                                 11 300 zł
2. Drukarka HP LJ 5550 Color                                                           2 686 zł
3. Aparat fotograficzny cyfrowy KODAK CX4300                                        1 zł
4. Switch do sieci bezprzewodowej                                                        24 zł
5. Telefon stacjonarny PANASONIC Advanced ITS                                    24 zł
6. Zestaw komputerowy HP monitor LCD 19”                                        510 zł
7. Szlifierka mimośrodowa METABO 150mm 400 W SH E425 XL                200 zł
8. Agregat prądotwórczy SINEMASTER IG6000                                   3 954 zł
9. Szlifierka do ścian i sufitów VARIO FLEX                                          2 920 zł
10. Pilarka stołowa METABO UK290                                                   1 653 zł
11. Młot udarowy FERM FBH-1100KD                                                    182 zł
12. Kosiarka spalinowa BRIGGS&STRATTON825I/C                                  667 zł       
13. Kosa spalinowa STIHL FS 400                                                     1 046 zł
14. Szlifierka dwutarczowa PROMA BKL-1500                                         142 zł
15.Spawarka elektryczna LORCH H Handy 180S                                     542 zł
16. Młotowiertarka SPARKY BPR 261E 820W                                         251 zł
17. Nożyce do blach ERDI                                                                   313 zł
18. Wiertło do bet. śr. 12 60cm                                                            36 zł    
19. Rusztowanie jezdne ra 330                                                         1 128 zł          
Ceny podane w ogłoszeniu są cenami minimalnymi netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek 23% VAT.

Pisemne oferty zakupu dotyczące wymienionych środków trwałych należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 17 października 2012 roku do godziny 1600 w siedzibie spółki pod adresem: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie S.A., Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem na kopercie „Zakup środków trwałych - nie otwierać”. Oferta złożona bez powyższego napisu lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie zostanie przyjęta. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje czas doręczenia.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2012 roku o godzinie 900 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, pod adresem: Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa.


Złożona oferta będzie wiązać do dnia rozstrzygnięcia.

Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy,
2. nazwę środka trwałego, z określeniem jego numeru pozycji w wykazie,
3. oferowaną cenę za poszczególne składniki,
4. datę sporządzenia oferty i podpis,
5. oświadczenia oferenta o zapoznaniu się i akceptacji przedstawionego stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentacji i złożona w oryginale.

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę za dany środek trwały, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania ofertowego w formie licytacji ustnej.

Środki trwałe można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie przy Al. Pokoju 44. Dodatkowych informacji udziela Pan Włodzimierz Krawczyk - pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 31.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET