Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 284
W tym miesiącu: 1009
Wszystkich: 1305411

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DELITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Aleja Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100887 (dalej: „Sprzedający”), działając w swoim imieniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 26 894 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, stanowiących 92,317% kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DELITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 28, 42-200 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000127943 (dalej: „Spółka”).

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług porządkowo – administracyjnych oraz produkcji garmażeryjnej i jej sprzedaży.

Wszystkim zainteresowanym, którzy po zgłoszeniu się do PKF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Doradca”) lub Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie, w dniach roboczych od 30 października 2012 roku do 19 listopada 2012 roku w godz. 10-15, po przedstawieniu odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli Oferenta dokumentu pn. „Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DELITE” Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie” (dalej: „Memorandum”), zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze oferty wstępnej.

Zgłoszenie zainteresowania uzyskania Memorandum należy kierować do: PKF Capital Sp. z o.o., ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa (tel: +48 22 495 76 00; fax: +48 22 495 76 06) - osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Pan Jarosław Pietraszko jaroslaw.pietraszko@pkfcapital.pl i Pan Piotr Urbański piotr.urbanski@pkfcapital.pl lub Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., Aleja Pokoju 44, 42-202 Częstochowa  (tel. +48 34 363 91 83, fax. +48 34 363 91 85) - osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Pani Agnieszka Pasieka agnieszka.pasieka@rfgsa.pl i Pani Anna Hadryś anna.hadrys@rfgsa.pl.

Uprzejmie prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z w/w osobami przed odbiorem Memorandum w celu umówienia się na określoną godzinę, uzyskania „Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności”.

Koszt Memorandum wynosi 100 (słownie: sto) złotych i w chwili jego odbioru należy posiadać potwierdzenie wpłaty ww. kwoty na konto Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. prowadzone w banku BNP Paribas Polska S.A. Oddział w Częstochowie o numerze 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 lub pokwitowanie wpłaty dokonanej w kasie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.

Pisemne oferty wstępne należy składać w siedzibie Doradcy lub Sprzedającego w terminie do dnia 21 listopada 2012 roku do godz. 15.00 czasu warszawskiego oraz w tym samym terminie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zarzad@rfgsa.pl i na adres Doradcy: jaroslaw.pietraszko@pkfcapital.pl i piotr.urbanski@pkfcapital.pl.

Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta wstępna na zakup Udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „DELITE” Sp. z o.o.” z dopiskiem „nie otwierać”.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.  poinformuje każdy z podmiotów, który złoży odpowiedź, o rezultacie jej rozpatrzenia na piśmie, do dnia 5 grudnia 2012 roku.

Szczegółowa struktura oferty wstępnej oraz opis całości procesu sprzedaży zawarty jest w dokumencie „Procedura sprzedaży udziałów w Spółce”, który stanowi załącznik do Memorandum oraz jest dostępny na stronie internetowej www.rfgsa.pl.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Procedura sprzedaży udziałów w spółce PPHU DELITE Sp z o o .pdf pdf 223,02 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET