Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Dział Inwestycji i Nieruchomości

Robert Leciński

Kierownik Działu Inwestycji                         i Nieruchomości

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 795 421 674

e-mail: robert.lecinski@rfgsa.pl

 

Dział Sprzedaży i Marketingu

Małgorzata Bartnik

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 698 386 956

e-mail: malgorzata.bartnik@rfgsa.pl

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 91
W tym miesiącu: 3905
Wszystkich: 883264

Komunikat

dotyczący podpisania listu intencyjnego

pomiędzy Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A.

a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

 rozpoczynającego proces budowy

 Rynku Hurtu Rolno Spożywczego „Jurajski Agro Fresh Park”


12 lipca 2019 roku


Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, spółka ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa, planuje w latach 2020-2023 realizację inwestycji „Jurajski Agro Fresh Park” na terenie gminy Rędziny k/Częstochowy. Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w politykę Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, w szczególności w zamysł utworzenia „Polskiej Grupy Spożywczej”.

Dla celów realizacji inwestycji RFG S.A. nabył od Agencji Mienia Wojskowego teren o pow. około 53 ha w miejscowości Kościelec, sąsiadujący bezpośrednio z lotniskiem w Rudnikach, w niedalekiej odległości od trasy szybkiego ruchu DK1 i planowanej autostrady A1, z dobrym dostępem do bocznicy kolejowej linii nr 146. Budowa „Jurajskiego Agro Fresh Parku” jest planowana na działce o powierzchni 15 ha z uchwalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem pod działalność produkcyjno-usługowo-handlową. Bezpośredni dojazd do „Jurajskiego Agro Fresh Parku” zostanie poprowadzony z węzła „Kościelec” z wykorzystaniem drogi technicznej nowo budowanego odcinka autostrady A1.

W roku 2018 na zlecenie RFG S.A. zostało wykonane „Studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania terenu inwestycyjnego w gminie Rędziny – Jurajski Agro Fresh Park”. Koszt realizacji inwestycji (cztery wielkopowierzchniowe hale po ok. 10.000 m2 każda, wraz z obiektem administracyjno-biurowym, zadaszeniami producenckimi i infrastrukturą towarzyszącą) zgodnie ze Studium zamyka się kwotą około 250 mln zł netto. Inwestycja jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa wobec gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dysponuje dwoma dużymi kompleksami gruntów położonych w niewielkiej odległości od planowanej inwestycji RFG S.A. (3-5 km w linii prostej). Z punktu widzenia przydatności dla przedsięwzięcia „Jurajskiego Agro Fresh Parku” w obu przypadkach możemy mówić o spodziewanym efekcie synergii, dźwigni kapitałowej i zwiększenia szansy powodzenia realizowanego zamierzenia.

Pierwszy ze wskazanych kompleksów gruntów Skarbu Państwa, to pozostający w dyspozycji KOWR obszar około 130 ha położony w gminie Mykanów we wsi Lubojenka, z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na cele upraw polowych, sadowniczych lub szklarniowych. Są to grunty użytkowane rolniczo o wysokiej klasie bonitacyjnej, które z powodzeniem można będzie w przyszłości wykorzystywać jako zaplecze produkcyjne „Jurajskiego Agro Fresh Parku”.

Kolejny kompleks gruntów Skarbu Państwa pozostający w dyspozycji KOWR to obszar około 165 ha znajdujący się w całości w granicach administracyjnych miasta Częstochowy, w dzielnicy Rząsawy.  Są to w dużej części grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej, do chwili obecnej użytkowane rolniczo, jednak z uwagi na unikalne położenie przy węźle komunikacyjnym A1 – DK1 dotychczasowy sposób użytkowania tego kompleksu ulegnie niebawem zmianie. W dniu 5 kwietnia 2019 r. wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całej północno-wschodniej części miasta Częstochowy – zgodnie z zapisami ww. planu kompleks gruntów Skarbu Państwa pozostający w dyspozycji KOWR został przeznaczony na cele zabudowy usługowej, produkcyjnej, logistycznej oraz pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.

Z punktu widzenia powodzenia realizacji przedsięwzięcia „Jurajskiego Agro Fresh Parku”, a tym samym możliwości realizacji polityki Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, RFG S.A. i KOWR zamierzają zawiązać spółkę celową oraz wnieść aportem do nowopowstałej spółki wszystkie ww. kompleksy gruntów:

a) RFG S.A. - 53 ha gruntów położonych w gminie Rędziny, jako teren bezpośrednio przeznaczony pod inwestycję;

b) KOWR - 130 ha gruntów położonych w gminie Mykanów, jako zaplecze producenckie;

c) KOWR - 165 ha gruntów położonych w granicach miasta Częstochowy, częściowo jako zaplecze producenckie, a częściowo jako teren dający możliwość pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz stanowiący zabezpieczenie kapitałowe na realizację inwestycji.

Według przybliżonych szacunków łączna wartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych do nowoutworzonej spółki wyniesie około 150 mln zł.

Główne zalety wspólnego przedsięwzięcia RFG S.A. i KOWR to:

a) Wpisanie się z planowaną inwestycją w zamysł stworzenia przez Rząd „Polskiej Grupy Spożywczej”;

b) Stworzenie unikalnego, innowatorskiego w zamyśle rynku hurtu rolno-spożywczego, będącego równocześnie partnerem i zapleczem dla regionalnych producentów żywności, a w przypadku powodzenia inwestycji – także modelowym rozwiązaniem do stosowania w całej Polsce;

c) Uzyskanie efektu synergii poprzez wniesienie aportem do nowo powstałej spółki położonych w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów inwestycyjnych, gruntów o przeznaczeniu rolnym oraz  gruntów mogących stanowić zaplecze kapitałowe dla planowanej inwestycji;

d) Zwiększenie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i zbudowanie solidnej bazy kapitałowej dla planowanej inwestycji (łączna wartość aportów wynosi w chwili obecnej 150 mln zł i dynamicznie wzrośnie w najbliższych latach wraz z przewidywanym wzrostem wartości gruntów, na co wpływ będzie miało oddanie do użytkowania autostrady A1 położonej wraz z węzłami w bezpośrednim sąsiedztwie ww. gruntów).

Istotnym elementem powodzenia przedsięwzięcia jest szybkie tempo działań związanych z utworzeniem spółki RFG S.A. – KOWR i wniesieniem do niej aportu w postaci nieruchomości. Ma to związek z wprowadzonymi w ostatnich tygodniach zmianami w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wejście w życie nowelizacji ustawy z uwagi na fakt zwiększenia uprawnień KOWR znacznie ułatwi proces tworzenia spółki z udziałem RFG S.A. i KOWR, a także uprości proces wnoszenia wkładów kapitałowych i aportów w postaci nieruchomości – w związku z faktem, że przedmiotowa inwestycja wpisuje się w politykę Rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, w szczególności w zamysł utworzenia „Polskiej Grupy Spożywczej”.

 

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET