Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 294
W tym miesiącu: 1019
Wszystkich: 1305421

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż składników aktywów trwałych

 

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1.prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 10/207, obręb 302 o pow. 1,1950 ha, położonej w miejscowości Częstochowa, przy Al. Pokoju, wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00096558/7 za cenę 447.000,00 zł netto,  oraz udział wynoszący ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości częściowo zabudowanej nawierzchnią asfaltową, obejmującą działkę nr 10/208 o powierzchni 0,2323 ha, zlokalizowaną w Częstochowie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00096558/7, za cenę 56.000,00 zł netto, oraz udział wynoszący ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości częściowo zabudowanej nawierzchnią asfaltową, obejmującą działkę nr 10/94 o powierzchni 0,1286 ha, zlokalizowaną w Częstochowie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00096558/7 za cenę 53.500,00 zł netto

 

Łączna cena wywoławcza: 556 500,00 zł netto

Wysokość wadium:   55 650,00 zł

Postąpienie wynosi:    6 000,00

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

 

2.prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 10/206, obręb 302 o pow. 0,9094 ha, położonej w miejscowości Częstochowa, przy Al. Pokoju, wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00096558/7 za cenę 295.000,00 zł netto, oraz udział wynoszący ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości częściowo zabudowanej nawierzchnią asfaltową, obejmującą działkę nr 10/208 o powierzchni 0,2323 ha, zlokalizowaną w Częstochowie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00096558/7, za cenę 56.000,00 zł netto, oraz udział wynoszący ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości częściowo zabudowanej nawierzchnią asfaltową, obejmującą działkę nr 10/94 o powierzchni 0,1286 ha, zlokalizowaną w Częstochowie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00096558/7 za cenę 53.500,00 zł netto

 

Łączna cena wywoławcza: 404 500,00 zł netto

Wysokość wadium:   40 450,00 zł

Postąpienie wynosi:    5 000,00

 

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 11:00, w dniu 20 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 20 lipca 2016r.” do dnia
20 lipca 2016 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki.

 

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w terminie do dnia 19 lipca 2016 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg
o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, tj. w ciągu 14 dni od dnia przetargu, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udziela p. Małgorzata Jończyk, tel. 34/363 91 83, 696 403 904.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Jończyk w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
regulamin_Czestochowa 20_07_2016.pdf pdf 213,77 KB Pobierz
oświadczenie - warunki przetarguZal1.docx docx 18,67 KB Pobierz
oświadczenie - info o dzierZal2.docx docx 18,52 KB Pobierz
oświadczenie - koszty Zal3.docx docx 18,41 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET