Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 248
W tym miesiącu: 4182
Wszystkich: 1187226

W dniu 9 listopada 2017 roku spółka Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. sfinalizowała transakcję sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 5,8 ha gruntów zlokalizowanych w rejonie ulicy Zielonej w miejscowości Jastrząb, Gmina Poraj. Nabywcą gruntów została Gmina Poraj, reprezentowana przez Wójta Gminy Poraj Pana Łukasza Stacherę.

W wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji własnością Gminy stały się m. in.: oczyszczalnia ścieków obsługująca ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane nad  zbiornikiem w Poraju, nieruchomości dzierżawione na cele statutowe przez Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Częstochowie, droga łącząca ulicę Zieloną z ulicą Nadrzeczną, grunty dzierżawione dotychczas przez Gminę Poraj m. in. na okoliczność organizacji imprez masowych oraz tereny przylegające bezpośrednio do zbiornika, niewykorzystywane gospodarczo przez Spółkę.

Powyższa transakcja kończy proces uporządkowania stanu prawnego gruntów Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Gminie Poraj, którego jednym z poprzednich etapów była m. in. transakcja ze Związkiem Harcerstwa Polskiego „Chorągiew Śląska” na mocy której ZHP jest właścicielem dzierżawionego wcześniej ośrodka żeglarskiego.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Zarządu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. środki finansowe pozyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości zostaną zainwestowane w modernizację ośrodków wypoczynkowych należących do Spółki, również zlokalizowanych w Gminie Poraj. Spółka zmierza w ten sposób przyczynić się do promocji walorów turystycznych regionu częstochowskiego oraz zwiększyć zainteresowanie turystów tym pięknym zakątkiem Polski. Obecnie realizowana jest inwestycja polegająca na modernizacji obiektu dawnego Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Jastrzębiu, który od nowego sezonu rozpocznie działalność turystyczno – gastronomiczną pod nazwą „Jurajska Przystań”.

Rozwój  i rozbudowa infrastruktury mają w zamierzeniu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. wpłynąć zarówno na atrakcyjność turystyczną regionu, jak i zwiększenie zatrudnienia w społeczności lokalnej.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET