Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 223
W tym miesiącu: 1108
Wszystkich: 1407949

W dniu 28 grudnia 2018 roku Zarząd Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. wspólnie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jura” dokonał transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego  i prawa własności gruntów i budynków zlokalizowanych w Częstochowie w rejonie ul. Palmowej, stanowiących tzw. Osiedle Mieszkaniowe „Palmowa”. Dokonanie transakcji rozwiązało trwający od około 25 lat problem stanu prawnego gruntów, na których znajduje się osiedle, w wyniku, którego mieszkańcy osiedla nie mogli jak dotąd dokonywać obrotu lokalami oraz wyodrębniać ich na własność. Należy podkreślić, że tym samym obecny Zarząd RFG S.A. rozwiązał bardzo poważny problem społeczny dotyczący około 250 rodzin mieszkających na osiedlu „Palmowa”, dokonując tego, czego nie udało się dokonać przez ostatnie kilkanaście lat poprzednim władzom Spółki oraz władzom miasta, które nie były zainteresowane pomocą w rozstrzygnięciu powyższej kwestii.

Dzięki staraniom obecnego Zarządu RFG S.A. we współpracy z Zarządem SM „Jura” udało się w latach 2016 – 2018 rozwiązać problem rozliczenia nakładów poniesionych na budowę osiedla, realizowaną na początku lat 90. ubiegłego wieku na zlecenie ówczesnej „Huty Częstochowa” S.A. W 2016 roku strony zawarły ugodę dotyczącą spłat odnośnie rozliczenia składnika budowlanego, a  następnie wiosną 2018 roku po zrealizowaniu postanowień ugody przystąpiono do  czynności zmierzających do przekształcenia na rzecz SM „Jura” praw do gruntów, na których posadowione jest osiedle.

Pomyślne zakończenie sprawy było możliwe w 2018 roku dzięki dużej przychylności i życzliwości Ministra Energii, Pana Krzysztofa  Tchórzewskiego,  nadzorującego  z  ramienia  Skarbu  Państwa  działalność  RFG S.A..  Należy  też  podkreślić  zaangażowanie   w   doprowadzenie   do   pomyślnego   zakończenia   sprawy   Posła  Ziemi  Częstochowskiej, Sekretarza  Stanu  w   Ministerstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi – Pana Szymona Giżyńskiego.

Zakończenie   całości   procedur   w   roku   2018   umożliwi   SM  „Jura”   i   mieszkańcom   osiedla  „Palmowa”  pełne  skorzystanie  z  dobrodziejstw ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że SM „Jura” będzie mogła skorzystać z bonifikaty w wysokości 60% pod warunkiem jednorazowego uiszczenia tzw. opłaty przekształceniowej.

Transakcja  z  SM „Jura”  w  zasadzie  kończy  proces  regulowania  przez  obecny  Zarząd RFG S.A. stanów terenowo – prawnych nieruchomości  dawnej  „Huty Częstochowa”  S.A.,  będących przedmiotem ponad 20-letnich problemów i konfliktów społecznych. W ramach tych działań w latach 2016 – 2018 dokonano m. in.:

- regulacji na rzecz Chorągwi Śląskiej  Związku Harcerstwa Polskiego terenu Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Poraju,

- uporządkowania spraw majątku trwałego stanowiącego obecnie własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., w tym ustanowienia niezbędnych służebności przesyłu,

- zbycia na rzecz Gminy Poraj zbędnych dla Spółki składników majątku, w tym Ośrodka WOPR w Jastrzębiu, oczyszczalni ścieków, terenów opaski ochronnej zbiornika wodnego w Poraju, itp.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET