Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 116
W tym miesiącu: 7221
Wszystkich: 1069161

KOMUNIKAT PRASOWY REGIONALNEGO FUNDUSZU GOSPODARCZEGO S.A. w CZĘSTOCHOWIE W SPRAWIE UTWORZENIA SPÓŁKI JURAJSKI AGRO FRESH PARK S.A.

W dniu 16 listopada 2020 r. w jednej z częstochowskich kancelarii notarialnych, miały miejsce czynności formalnego zawiązania spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A., z siedzibą w Kościelcu, gm. Rędziny k/Częstochowy. Tym samym zakończono trwający ponad rok pierwszy etap procesu przygotowawczego zmierzającego do utworzenia w okolicach Częstochowy nowoczesnego rynku hurtu rolno-spożywczego. Będzie to inwestycja o charakterze ponadregionalnym, w ramach której zostaną w latach 2022-25 wybudowane cztery nowoczesne hale, o powierzchni 10.000 m2 każda, z przeznaczeniem na wynajem oraz budynek administracyjno-biurowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą  drogową, sieciami uzbrojenia terenu i obiektami towarzyszącymi.

W ramach działalności Jurajskiego Agro Fresh Parku poza udostępnianiem powierzchni handlowych producentom i hurtownikom rolnym, ogrodniczym, warzywniczym i sadowniczym mieścić się również będzie produkcja, przetwórstwo i hurtowa sprzedaż własnego asortymentu wybranej grupy produktów flagowych, kojarzonych z naszym regionem – we współpracy z lokalnymi producentami rolno-spożywczymi. Unikalna w skali kraju lokalizacja JAFP-u (wyśmienite położenie tuż przy węzłach autostradowych „Mykanów” i Rząsawa” nowo budowanej autostrady A-1, bliskość aglomeracji śląskiej będącej największym w kraju konsumentem żywności) umożliwi pozyskanie do współpracy dużej grupy podmiotów z całej Polski zajmujących się hurtem rolno-spożywczym.

Wspólnikami spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A. są dwa podmioty:
1) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, spółka ze 100%-owym udziałem Skarbu Państwa;
2) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – państwowa agencja zajmująca się m.in. gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

W skład majątku nowo powstałego podmiotu wejdzie około 280 ha nieruchomości położonych w granicach administracyjnych trzech gmin:
a) 52 ha gruntów w miejscowości Kościelec w gminie Rędziny, na których powstanie inwestycja Jurajskiego Agro Fresh Parku;
b) 88 ha gruntów w dzielnicy Rząsawa w Częstochowie przy węźle autostrady A-1, na których spółka zamierza z racji unikalnego położenia stworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej;
c) 138 ha gruntów rolnych w miejscowości Lubojenka w gminie Mykanów, będących częścią zaplecza producenckim dla przyszłej inwestycji.

Podczas czynności notarialnych wspólników spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A. reprezentowali:

  • w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Konrad Jarzyński, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Częstochowie, obejmującego swoim obszarem działania teren całego województwa śląskiego;
  • w imieniu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie – Mirosław Matyszczak, Prezes Zarządu oraz Artur Sokołowski, Wiceprezes Zarządu.


W skład Zarządu nowo powstałej spółki weszli: Mirosław Matyszczak – Prezes Zarządu, Artur Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Monika Pohorecka – Wiceprezes Zarządu.


Należy zwrócić uwagę, że nowo utworzony podmiot będzie działał w formule spółki akcyjnej o łącznym kapitale zakładowym ponad 140 mln zł. Na kapitał ten składają się wkłady gotówkowe i bezgotówkowe, w tym nieruchomości wniesione aportem przez obu wspólników oraz wartości niematerialne i prawne, czyli „know-how” w postaci Studium Wykonalności Przedsięwzięcia. Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi około 300 mln zł - jest to obecnie największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, jak również bezprecedensowe wydarzenie w skali regionu częstochowskiego oraz całego województwa śląskiego.

Warto także nadmienić, że spółka RFG S.A. z siedzibą w Częstochowie stała się pierwszym w Polsce podmiotem, który skorzystał z ubiegłorocznej nowelizacji z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, dającej uprawnienie KOWR do współtworzenia nowych podmiotów prawa handlowego i wnoszenia do nich aportów. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie oraz Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa reprezentowany przez Oddział Terenowy w Częstochowie, tym samym w pełni skorzystały z nowych możliwości ustawowych, realizując zalecenia Premiera RP Mateusza Morawieckiego w kierunku uzyskania efektu synergii we współpracy podmiotów pozostających w obrębie władztwa Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=jPhu0aRTahk

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET