Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Dział Inwestycji i Nieruchomości

Robert Leciński

Kierownik Działu Inwestycji                         i Nieruchomości

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 795 421 674

e-mail: robert.lecinski@rfgsa.pl

 

Dział Sprzedaży i Marketingu

Małgorzata Bartnik

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 698 386 956

e-mail: malgorzata.bartnik@rfgsa.pl

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 74
W tym miesiącu: 5963
Wszystkich: 822920

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., z siedzibą w Częstochowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie realizacji zadania,w formie umowy ryczałtowej, zmierzającego do dostosowania trzech budynków zakwaterowania zbiorowego, stanowiących część kompleksu Centrum Konferencyjno Szkoleniowego, do wymagań przeciwpożarowych, zgodnie z projektami budowlanymi(powtarzalnymi), przedmiarem robót budowlanych (z wyłączeniem pawilonu nr 3) oraz postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Podział działek przeprowadzany będzie w celu wydzielenia sieci komunikacyjnej, które będą zapewniały dojazd do działek RFG SA i przyszłej inwestycji. Planowany podział będzie obejmował nieruchomości zlokalizowane w gminie Rędziny, obrębie 0006 Kościelec Lotnisko, działki 723 - KW CZ1C/00177121/7 i 727 - KW CZ1C/00129508/3. Przedmiotowe nieruchomości objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zaprasza do składania ofert na opracowanie studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu inwestycyjnego w Gminie Rędziny – Budowa Giełdy Towarowo – Handlowej Hurtu Rolno – Spożywczego wraz z infrastrukturą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

 

KONTAKT

Dział Inwestycji i Nieruchomości

Tomasz Maj

Specjalista w Dziale Inwestycji i Nieruchomości

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 600 455 690

e-mail: tomasz.maj@rfgsa.pl

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zaprasza do składania ofert (zał. Nr.1) na roboty budowlane związane z modernizacją OSWiR w Jastrzębiu k/Poraja. Szczegółowy opis technologii i zakres rzeczowy robót, jakie należy wykonać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR) stanowiącej załącznik nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7.

 

KONTAKT

Dział Inwestycji i Nieruchomości

Robert Leciński

Kierownik Działu Inwestycji i Nieruchomości

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 795 421 674

e-mail: robert.lecinski@rfgsa.pl

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET