Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 94
W tym miesiącu: 94
Wszystkich: 1432681

RFG S.A.

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

NA

 

Prace związane z corocznymi przeglądami budynków i instalacji w

Ośrodku Wypoczynkowym "Leśna Radość", Ośrodku Wypoczynkowym"Jurajska Przystań", Archiwum Zakładowym oraz siedzibie RFG S.A.

(obiekty zlokalizowane w województwie śląskim, miejscowości Jastrząb, gmina Poraj  oraz w Częstochowie)

Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2020 roku, o godzinie 10:00.

(szczegóły w załączniku)

Front budynku

RFG S.A.

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

NA

 

„Prace remontowe ogólnobudowlane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Leśna Radość - budynek garażu”

Budynek położony w Jastrzębiu, gm.Poraj, ul.Wojska Polskiego 79

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2020 roku, o godzinie 10:00.

(szczegóły w załącznikach)

- termin składania ofert do 27.01.2020r., do godziny 16:00, termin przedłużony do 03.02.2020r.,do godziny 16:00


Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamierzenia inwestycyjnego:

 

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z garażem podziemnym – ul. Botaniczna w Częstochowie

 

szczegółowo opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

w tym w szczególności Wykonanie (wybudowanie) obiektu przy ul. Botanicznej w Częstochowie na działkach ewidencyjnych 63/1, 64/1, 176/1 obręb 313 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych – zgodnie z dokumentacją, a także przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia.

Zapytanie ofertowe kierowane do zainteresowanych stron ponownie, z powodu braku rozstrzygnięcia poprzedniego postępowania.

Ofertę wstępną należy złożyć w siedzibie Inwestora – sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  27.01.2020r. do godz 16:00 (termin przedłużony do 03.02.2020r.,do godziny 16:00)

 

Wszelkich informacji udziela Dział Inwestycji i Nieruchomości:

e-mail:          robert.lecinski@rfgsa.pl

tel:               795 421 674

20 stycznia 2020r udostępniono brakujący załącznik nr 1 do SIWZ

21 stycznia 2020r opublikowano pytania i odpowiedzi w sprawie przedłużenia terminu skladania ofert oraz o niedopuszczalności zmiany sposobu zabezpieczenia gwarancyjnego.

27 stycznia 2020r opublikowano pytania i odpowiedzi w trzech częściach oraz przedmiar instalacji wentylacyjnej.

Od 27 stycznia 2020r, godziny 15:00, Regionalny Funduszs Gospodarczy S.A. nie przyjmuje zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamierzenia inwestycyjnego:

 

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z garażem podziemnym – ul. Botaniczna w Częstochowie

 

szczegółowo opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

w tym w szczególności Wykonanie (wybudowanie) obiektu przy ul. Botanicznej w Częstochowie na działkach ewidencyjnych 63/1, 64/1, 176/1 obręb 313 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych – zgodnie z dokumentacją, a także przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia.

Uwaga: Od 28 października publikowane są odpowiedzi na pytania zainteresowanych stron.

Wszelkich informacji udziela Dział Inwestycji i Nieruchomości:

e-mail:          robert.lecinski@rfgsa.pl

tel:               795 421 674

 

 

Zdjęcie budynku basenu i niecki dużej

RFG S.A.

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

NA

 

„Prace budowlano – remontowe na terenie OW Leśna Radość - budynek basenu kąpielowego”

Postępowanie przedłużone do 10 czerwca 2019r., do godziny 14:00"

(szczegóły w załącznikach)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET