Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 258
W tym miesiącu: 1143
Wszystkich: 1407984

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą:

„DOSTOSOWANIE BUDYNKU PAWILONU NR 3 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH - montaż instalacji oddymiania klatki schodowej”

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest  Ośrodku Leśna Radosć w Jastrzębiu gm. Poraj przy  ul. Wojska Polskiego 79

 

Zakres prac obejmuje:

 - montaż instalacji oddymiania klatki schodowej

 

Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, według projektu technicznego, stanowiącego załącznik niniejszego Zapytania. Należy zwrócić uwagę, iż projekt budowlany obejmuje również:

 - montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

 - montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Te dwa zadania nie są przedmiotem niniejszego Zapytania.

 

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Każdy oferent we własnym zakresie ponosi koszty sporządzenia oferty. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź doręczona osobiście lub też może zostać przesłana faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail: wojciech.kulawiak@rfgsa.pl

 

Osoby do kontaktu:

Tomasz Nowak, tel. 532 546 085

Wojciech Kulawiak, tel. 696 055 926

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja  2021 roku, o godzinie 10:00.

Wyłonienie wykonawcy do 2 czerwca 2021.

Podpisanie umowy do 15 czerwca 2021.

Termin wykonania przedmiotu umowy – 31 lipca 2021.

 

Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpi w oparciu o kryterium ceny (przy uwzględnieniu zakresu prac).

1.

Cena

100 %

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Projekt techniczny pdf 15,23 MB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET